WELCOME TO HILLBILLY HEIGHTS--- WELKOM NAAR HILLBILLY HEIGHTS

             On this site you're welcome to make acquaintance with us all. 

                                      Our dogs --- Ons honden

DOTTIE   
Kalamazoo of Hillbilly Heights                         June 29   2011  

Ch. Brwyn's Mohawk - Int. Ch. Brwyn's Miss Smilla           

PINOT   ♀                                                      Int. Ch.  
Brwyn's Hillbilly Hoochie Coochie           April 10  2013

Ch. Sweet Expression's Meet & Greet - Int.Ch. Brwyn's Miss Smilla

                                                  GUINNESS   ♂            
BJK,  NJK,  LuxJK 
Power Of Hillbilly Heights
June 7 2016                                                                                                                 
Int. Ch. Youandi Grand Cru - Int. Ch. Brwyn's Hillbilly Hoochie Coochie

ROXY   ♀                    
BJK                                  
Roxanne Of Hillbilly Heights
Feb 8 2018                                                        
Int.Ch. Aryakas Midas - Int. Ch. Brwyn's Hillbilly Hoochie Coochie                       

                 In Memorial

SMILLA                                                    Int. Ch. Brwyn's Miss Smilla                                                                                Feb 2007   † March 2019

Brwyn's Friends Forever - Brwyn's Bear On Snowshoes

SHAGGY                                          Brwyn's Tabberd                                        Nov 2004   † March 2018.            

Vigilat's Dear Tomte Tummetodd - Brwyn's Bear On Snowshoes

          Cuddles are necessities in life!   ------------ Knuffels zijn héél belangrijk!
 With six my armes weren't long enough -- Met zijn zes waren mijn armen niet lang genoeg 

IT'S NOT JUST A BOBTAIL;
IT'S A LIFESTYLE ...
Since a little girl, born & raised in Sweden, I always wanted a Bobtail. It was after reading the book "the Shaggy Dog" that I made this decision.  But,  you can't always have what you want,  and my first dogs where Airdales.
It was not until I moved to Wallonia, Belgium 1991 that I finally could make my wish come true. 

Years Iater I moved to the Flemish part of Belgium and I bought our darling Shaggy.
Soon he had company by Smilla (both from Brwyn's kennel, The Netherlands)

Smilla had her first litter 2011 and her second 2013.  We kept one girl in each nest; Dottie and Pinot.
2018 Pinot had her first litter and 2018 her second.
Dottie never had any kids, unfortunately, but has been the very best nanny for all babies!

Next mother-to-be is little Roxy, in 2021

       Baby Smilla & Shaggy 2007

HET IS NIET MAAR EEN BOBTAIL;
HET IS EEN LEVENSSTIJL ...

Sinds ik heel klein was, geboren en getogen in Zweden,  wou ik een Bobtail.
Het was na het lezen van de boek "The Shaggy Dog" dat ik de beslissing nam. Maar, men kan niet altijd doen als men wil en wens, en mijn eerste honden waren Airdales.
Het was niet voor dat ik naar Wallonie, België was verhuist in 1991 dat ik eindelijk mijn eerste Bobtail kon kopen.

Jaren later ben ik naar Vlaanderen verhuisd en heb dan ons lieve Shaggy gekocht. 
Een paar jaar later kwam Smilla bij (beide van Brwyn's kennel, Nederland)

Smilla had haar eerste nest in 2011 en de tweede 2013. Wij hebben een meid uit elke nest gehouden; Dottie en Pinot.
Pinot heeft twee nesten gehad; 2016 en 2018.
Dottie heeft nooit kindjes gehad is een geweldige oppas voor alle babies geweest!

Volgende moeder-in-spe is kleine Roxy, in 2021

Big pa Maestro & baby Pinot